บริการรับพับงานโลหะ BENDING


เครื่องพับ Adira จากประเทศ โปรตุเกตความสามารถในการทำงาน / Specifications

ADIRA : QHD
Bending capacity / กำลังในการพับ

200 tons

(อัตโนมัติ 2 แกน)

Table length / ความยาวในการพับ 400mm

บริการรับพับโลหะ ด้วยเครื่องพับคุณภาพสูงที่ในบริษัท อันลี่ฯ สามารถรับพับชิ้นงานพับเหล็ก ได้หนาถึง 8 มม. และ มีลักษณะการทำงานพับที่พิเศษ คือ สามารถควบคุมมุมการพับโลหะที่มีความแม่นยำสูงสุดถึง 0.1 มม.ให้งานพับออกมาได้อย่างสม่ำเสมอ และคงที่ทุกชิ้นงาน จึงทำให้ชิ้นงานที่พับจาก บริษัท อันลี่ฯ มีความแม่นยำสูงเท่ากันทุกชิ้น ไม่ว่าจะพับงานโลหะจากเครื่องเป็นเวลานานเท่าใดก็ตาม
เครื่องพับ Adira จากประเทศ โปตุเกต

With Brake machines. STEP Factory is capable of upto 8 mm.thickness bending. With the machine special feature of stablebending angle control, it obtains totally high accuracy of 0.1mm.no matter how many bending times.